Грийнпийс

Грийнпийс (на английски: Greenpeace, в превод Зелен мир) е независима, международна екологическа организация, която е основана в Канада през 1971 г.

Сред принципите на Грийнпийс е да не приема финансова помощ от държавни организации и институции, политически партии и бизнеса за да осъществява своята дейност, и да набира средства само от доброволни дарения. Счита се, че Грийнпийс има над 2,8 млн дарители.

Цел и мисия

Основна цел на организацията е да предизвика решаването на глобалните екологични проблеми, включително и чрез привличане вниманието на човечеството върху тях чрез средствата за масова информация.

Мисията на Грийнпийс е формулирана така: Грийнпийс е независима, кампанийна организация, която действа чрез мирни средства и градивни контакти за разрешаване на глобалните екологични проблеми и се бори за зелено и мирно бъдеще на планетата.

Структура

Грийнпийс е световна екологична организация, обединена в Greenpeace International с главна квартира в Амстердам и 27 национални и регионални офиси в 41 държави на света.

Националните и регионалните офиси има широка автономия при решенията си да се включат в глобалните кампании на организацията и да вложат регионален контекст на участието си. Те организират на насърчават групи от доброволци и дарители за подпомагане на инициативите на Грийнпийс като цяло, или в регионален план.